My beloved portraits

Chân dung người thương

 • A soulmate, a lover, a partner who has accompanied me throughout the long journey in life. The first portrait I want to dedicate to him with all due respect. (left)

 • Một tri kỷ, một người thương, một người bạn đồng hành đã cùng tôi vượt qua những chặng đường dài trong cuộc sống. Bức chân dung đầu tiên, tôi muốn dành tặng anh với tất sự trân trọng và yêu thương. (ảnh trái)

 • Two realms of life – my grandpa and grandma – They lived together for many years, until one of them was apart in the temporary world, they still didn’t have many photos together, so I decided to dedicate this drawing to my grandpa for his 90th birthday in 2021. (middle)

 • Hai cõi nhân sinh – ông bà ngoại – Họ đã sống cùng nhau qua rất nhiều năm, mãi đến khi một trong hai người rời xa cõi tạm, thì họ vẫn chẳng có mấy bức hình cùng nhau. Vì vậy tôi quyết định dành tặng bức hình này cho người ông vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 90 – năm 2021. (ảnh giữa)

 • My idol, the singer Son Tung M-TP, who always inspires me about creativity and dedication to art, inspires me to always strive for my own goals. (right)

 • Thần tượng của tôi, ca sĩ Sơn Tùng M-TP, người luôn truyền cảm hứng về sự sáng tạo và dấng thân cho nghệ thuật, truyền cảm hứng để tôi luôn phấn đấu vì mục tiêu của chính mình.

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: