The Secret | Bí mật 61/365

The Universe has unlimited ways to bring your dream about, and I can assure you that when you emanate your dream on the inside of you, it will appear in the outside world in a way that you could never have imagined.

Just get your emanation happening and leave the rest to the Universe.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Vũ trụ có vô vàn cách thức để mang giấc mơ của bạn trở thành hiện thực, và tôi có thể đảm bảo với bạn rằng khi giấc mơ khởi phát từ bên trong bạn, nó sẽ xuất hiện ở thế giới bên ngoài theo cách mà ngay cả bạn cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được.

Chỉ cần làm cho quá trình hình thành giấc mơ ấy được diễn ra, và phần còn lại cứ để Vũ trụ lo.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Làm thế nào để giấc mơ khởi phát từ bên trong mình?

Đó là khi những ao ước, mong muốn của bạn được hình thành từ chính những khao khát từ tận đáy lòng. Không phải là ước muốn của một ai khác, nó là của chính bạn. Chỉ khi đó, bạn sẽ có thể hình dung thật sống động những gì sẽ diễn ra trong thời gian tiếp theo. Bạn thấy mình trở thành người như thế nào? Ai đang ở bên cạnh để động viên và cổ vũ cho bạn? Bạn có cảm xúc gì khi đang hòa mình vào khoảnh khắc tuyệt vời đó?

Hãy làm cho những cảnh tượng và cảm xúc đó trở nên thật sống động, như thể bạn đã đạt thành ước nguyện và đang thật sự sống trong khoảnh khắc đó. Sau đó chỉ cần phó thác cho Vũ trụ, và Vũ trụ sẽ hồi đáp cho bạn chính những gì bạn đã ước mong.

Sharing

How do dreams come from inside?

That is when your wishes and desires are formed from the desires from the bottom of your heart. It’s not someone else’s wish, it’s your own. Only then will you be able to imagine vividly what will happen next time. How do you see yourself becoming? Who is by your side to encourage and cheer you on? How do you feel when you are immersed in that wonderful moment?

Bring those scenes and emotions to life, as if you’ve fulfilled your wish and are truly living in the moment. Then just surrender to the Universe, and the Universe will give you exactly what you have wished for.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: